Käytämme aamupiirissä kalenteria, jonka avulla pääsee päivä päivältä enemmän ymmärtämään ajankulua ja vuodenaikoja. RIpustamme lisäksi erilaisia kalenteripohjia, joihin omat puuhat ja menot lisäämme -Ehditään mukaan valonpilkahduksiin ja valmiina juhliin!